Home > Artists > Toshimi Tagawa > Discography (Single)

Toshimi Tagawa

Toshimi Tagawa

  • Top
  • Profile
  • Discography
  • Concerts / campaign / Other
  • News


Discography

  • single
  • album
  • DVD / VIDEO
  • BOOKING
Release date title
2019/01/16 Love is everything
2018/04/11 Come, spring
2017/06/28 Heart make-up
2016/09/21 Of melancholy tavern / fire dance
2016/01/20 Shiawase sagashi
2015/02/25 Onna no Funauta
2014/01/22 Ichigo ichie
2013/01/30 Hana ichirin
2012/01/25 Muteki
2011/01/19 Fuyu no Nihonkai
2010/01/20 Kita no minatomachi
2008/11/19 Aijyou koushinkyoku
2008/03/05 Daremo nakitai jidai dane
2006/09/20 Yuki ga furu
2005/02/23 Koko ha minatomachi
2004/04/21 Hana ni nare - Ume Ayame Sakura higanbana - / Kanashii uta wa kirai desuka
2003/09/25 Zassou no namida
2002/10/23 Nyonin kouya
2002/01/23 Ame no renrakusen
2001/05/23 Umi nari
2001/01/24 Year by year Furusato
2000/07/19 Kobore zuki
2000/01/01 Kaikyou minato eki
1999/06/30 Shuden nanji?
1999/01/01 Kita kaigan
1998/02/25 Aishu minato
1997/02/26 Shakunage no ame
1996/11/21 Hana Mizuki
1996/06/21 Tomboy
1996/03/06 KazeMisaki / Hourouki
1995/05/10 Miren kaikyou
1994/04/01 Kazaguruma・koiuta
1993/03/21 Namida no minato
1992/04/01 Onna ... hitori tabi


Top of Page

Toshimi Tagawa Special Contents


Toshimi Tagawa official blog
Toshiki Tagawa Official Instagram
2016 / 1 / 20 sale
MV !! of "luck looking to"2015 / 2 / 25 sale
MV !! of "Woman of Funauta"2014 / 1 / 22 sale
MV !! of "Forrest Gump (Forrest Gump)"