Home  >  Artists  >  Kaori Mizumori  >  Discography (Single)

Kaori Mizumori

Kaori Mizumori

  • Top Page
  • Profile
  • Discography
  • Concerts / campaign / Other
  • News


Discography

  • Single
  • album
  • DVD / VIDEO
  • BOOK
Release date title
2022/06/22 Kujukuri Beach [Type C] [Type D]
2022/02/15 Kujukuri Beach [Type A] [Type B]
2021/09/08 Let's smile [Type A] [Type B]
2021/06/09 Naruko Gorge [Type C] [Type D]
2021/01/19 Narukokyo [Type A] [Type B]
2020/06/17 Setouchi Shodoshima [Type C] [Type D]
2020/02/18 Setouchi Shodoshima [Type A] [Type B]
2019/10/16 Takato Sakura Road-Winter Special Edition-
2019/07/17 Takato Sakuraji [Type C] [Type D]
2019/01/22 Takato Sakuraji [Type A] [Type B]
2018/10/17 Flowers blooming in water · Lake Shikotsuka 【Winter special disc】
2018/07/25 "Flowers blooming in water - Lake Shikotsu" Type C, D, E
2018/04/14 "Our World (TV Edit)"
TV Tokyo series "Hebel Haus Theater Furusato Japanese Old Fashioned Selection" Opening Theme
Recochoku
iTunes
2018/03/20 Flowers blooming in water · Lake Shikotsu
2017/08/02 Shimonoseshi Kaikyo Ambassador Inauguration Commemoration Board Hayami Noosode
2017/05/02 Hayami Nozo
2016/07/06 Echigo Suwon ~ Special Edition ~
2016/03/29 Echigo Suwon 【A type】 【B type】
2015/07/01 Debut 20 anniversary special single "Yamatoji no koi"
2015/04/01 Yamatoji no koi
2014/08/06 Shimane Koitabi
~ Shimane furusato ambassador "Kentoushi" inauguration Anniversary Edition ~
2014/04/09 Shimane Koitabi
2013/04/03 Ise meguri
2012/08/08 Hitori Nagaragawa
(2012 Gifu Seiryu Kokutai, Gifu Seiryu taikai Anniversary Edition)
2012/04/04 Hitori Nagaragawa
2011/06/01 Shonai heiya kaze no naka
2010/04/07 Matsushima kikou / Nijinomatsubara (Red Edition)
2010/04/07 Matsushima kikou/ Tasogare no Tantalus (White Edition)
2009/04/01 Aki no Miyajima
2008/04/02 Wajima asaichi
2007/04/04 One Satsuma Road
2006/04/05 Kumano Kodo
2005/04/06 Gonō sen
2004/04/14 Kushiro shitsugen
2003/04/02 Tottori sakyu
2002/04/24 Tojinbo
2001/08/22 kokoro u-ra-ha-ra
2000/09/27 Onomichi suidou
1999/10/21 Tappimisaki
1999/01/21 Hitori naki
1998/03/04 Karisome no hana
1997/08/21 Inotibana
1997/01/20 Kitayako
1996/05/22 Yorisoibana
1995/09/25 Oshiroibana


Top of Page